top of page
IMG-20210310-WA0003.jpg

Kapsuła

Kapsuła balansująca to urządzenie zbudowane na podstawie wiedzy technologicznej udostępnionej przez założyciela Fundacji Keshe, fizyka nuklearnego, Pana Meheran-a Tavakoli Keshe-go, który odkrył, zrozumiał i opisał zasadę funkcjonowania wszechświata, świata, ciała człowieka, a idąc głębiej nawet pojedynczego atomu, który to jest oparty na pracy, współpracy i wymianie sił pól magnetycznych i grawitacyjnych.
Kapsuła zbudowana jest z odpowiedniej konfiguracji pleksy i drewna, wyposażona w nanomateriały oraz Gansy wykreowane w odpowiednich warunkach i przystosowane do środowiska kapsuły. Cały praca systemu oparta jest na wzajemnych oddziaływaniach pól plazmy i w żaden sposób nie jest podłączony do prądu elektrycznego, dzięki czemu nie wymusza on na skórze i układzie nerwowym innego napięcia, niż naturalnie wytwarza organizm człowieka. Kształt kapsuły nie jest przypadkowy. Odzwierciedla kształt plazmy, co tworzy w ciele szybszą wymianę pól i szybsze dopasowanie masy plazmatycznej naszych ciał do pozycji równowagi. Kolistość kapsuły zmienia akustykę, dzięki czemu mamy poczucie innego środowiska.
Sam system zachowuje się jak plazma. Plazma to zbiór pól magnetycznych i grawitacyjnych, z czego silniejsze pola znajdują się wewnątrz, a słabsze pola na zewnątrz plazmy. Pola te są w ciągłym ruchu, w odpowiednich pozycjach względem sił oddziaływujących na nie. System posiada więc swoje pola magnetyczne. Osoba korzystająca z kapsuły również zachowuje się jak plazma, prezentując swoje emocje i swoją siłę pól magnetycznych. Pola te ze sobą wymiennie reagują. Siła pól magnetycznych charakteryzuje się odpychaniem dwóch plazm do odpowiedniej pozycji, która będzie zależna od stanu emocjonalnego osoby uczestniczącej w procesie balansowania.
W przypadku naszej kapsuły balansującej siła pól magnetycznych charakteryzuje się dodawaniem energii do wnętrza systemu. W zależności, jakie emocje znajdują się w systemie (emocje uczestnika procesu balansującego), dyktują one, jaką siłę pól wysyła do nich system. To emocje uczestnika decydują o ilości i różnorodności wysyłanych do niego pól magnetycznych.
Siła pól grawitacyjnych wiąże się z odejmowaniem energii pól plazmy z systemu. I tak jak przy polach magnetycznych, przepływ pól grawitacyjnych jest zależny od stanów emocjonalnych uczestnika korzystającego z systemu. Pola grawitacyjne mają na celu przyciąganie i trzymanie w odpowiedniej kondycji środowisko kapsuły.
Dla przykładu emocja złości, która jest niezrównoważona energetycznie, oddaje i pobiera pewną siłę pól ze środowiska systemu, żeby tę emocję zrównoważyć i dożywić, co w efekcie prowadzi do tego, że schorzenie, z którym jest problem w organizmie zaczyna lepiej oddawać i pobierać siłę pól plazmy. Dzięki temu procesowi schorzenie zaczyna pracować w równowadze i problem schorzenia ulega rozwiązaniu.
Ciało człowieka zbudowane jest z gansów i aminokwasów. GANS jest gazem w stanie nano, dzięki czemu uzyskuje swoją fizyczną namacalność. Aminokwasem nazywamy
podstawowe, życiodajne pierwiastki, z których stworzyło się życie na naszej planecie i my sami.
Przykładem może być opuchnięta wątroba, która jest wynikiem problemów z nierównowagą magnetyczno- grawitacyjnych pól, spowodowana zbyt wysokim dodawaniem plazmatycznych pól magnetycznych i zbyt niskim oddawaniem pól grawitacyjnych, co powoduje zwiększenie plazmatycznej masy organu związanej z energią emocji. W momencie przebywania w środku kapsuły, w odpowiedniej próżni plazmatycznej, gdzie sposób oddychania organizmu człowieka zaczyna się zmieniać, tworzy to równowagę emocji względem naszego podejścia do sposobu myślenia. Dlatego ważne jest także zastanowienie się osoby korzystającej z systemu nad celem wizyty wewnątrz systemu.
System ten reprezentuje inną przestrzeń, inną wartość pól magnetycznych i grawitacyjnych wewnątrz, niż środowisko na zewnątrz, ale jest w ciągłej komunikacji z tymże zewnętrznym środowiskiem kapsuły. Wewnątrz kapsuły tworzy się plazmatyczna próżnia, dzięki innym wartościom emocjonalnym aminokwasu (COHN). Dlatego też uczestnik czuje większą pewność siebie, dzięki uzyskaniu tej różnicy środowisk wewnątrz i na zewnątrz kapsuły. Pola i ciśnienie plazmatyczne, które wytwarzają się wewnątrz kapsuły, pozwalają na szybszy przepływ siły pól przez ciało, co skutecznie pozwala zdiagnozować emocję w sile pól, która nie posiada równowagi. To skutkuje występowaniem różnego rodzaju indywidualnych odczuć na ciele, które są związane zarówno z duszą, emocją jak i fizycznością osoby korzystającej. Aminokwas, który znajduje się wewnątrz kapsuły, w pracy z organizmem powoduje ułatwiony dostęp do duszy.

Kapsuła: Sklep
1 kapsuła.jpg
Kapsuła: Sklep
2 kapsuła.jpg

Sposób korzystania z systemu:


1. Zastanowienie się nad celem wizyty w systemie.

2. Wchodzimy do kapsuły z odpowiednią intencją (podejściem).

3. Staramy się zrelaksować, rozluźnić ciało i umysł.

4. Jedna sesja w systemie powinna trwać od 20 do 40 minut.

5. System współpracuje z naszymi komórkami skóry oraz komórkami wewnątrz ciała, których funkcjonowanie opiera się na plazmie.


Po wyjściu z systemu osoba jest spokojniejsza, emocje są zbalansowane, a w efekcie wyciszone. Zbalansowane emocje mają wpływ na pracę całego organizmu, na przykład zwiększenie wydajności pracy układów: krwionośnego, nerwowego, odpornościowego oraz limfatycznego. Zmianie ulega także zasilanie kości, które są producentem nie tylko białych i czerwonych krwinek, ale również limfy. Kapsuła ma również inne dodatkowe możliwości, takie jak: komunikacja nas samych z duszą, dzięki czemu w efekcie możemy zobaczyć lub usłyszeć informacje wysyłane z naszej duszy do naszej fizyczności. W efekcie czego możemy lepiej poznać swoją dolegliwość, emocjonalną przyczynę jej powstania. Dzięki środowisku w kapsule czujemy się bezpieczni i pozwalamy naszemu ciału na naturalne procesy naprawcze, ponieważ są tam stworzone inne wartości aminokwasu.System nie jest w stanie, w żaden sposób, zaszkodzić pracy organizmu osoby poddanej procesom, ponieważ jest podyktowany poprzez energię emocji tejże osoby. Dopasowuje się do balansu emocji uczestnika wewnątrz kapsuły.Jedyne co może wstrzymać lub spowolnić działanie kapsuły to strach uczestnika przed nowym zjawiskiem, nowym doświadczeniem, który może być podyktowany jego myślami. Jednakże myśli po kilku wizytach również ulegają rozluźnieniu, co pozwala zaistnieć procesom naprawczym w naszym ciele.Kapsuła balansująca zbudowana jest z urządzeń statycznych, które nie poruszają się fizycznie. Jedyne uszkodzenia, które mogą zaistnieć, mogą być spowodowane poprzez niewłaściwe korzystanie z systemu. Na przykład: wieszanie się na drzwiach kapsuły, uderzanie w nią i inne tego typu uszkodzenia mechaniczne. Sam GANS zastosowany w systemie jest paliwem, które cały czas dodaje energię i pobiera energię ze środowiska naszej planety. Jest niekończącym się paliwem energetycznym.Zdrowie człowieka jest podyktowane trzema podstawowymi elementami, którymi są: dusza, emocja, fizyczność. Dusza jest elementem początkowym i komunikuje się z fizycznością za pomocą emocji. Wysyła informację oraz siłę pól do fizyczności używając emocji. W zależności, jak przebiega ten proces komunikacji, tworzy się problem i dolegliwość ujawnia się w fizyczności. Na przykład kamienie nerkowe są wynikiem jej błędnego działania. Każda dolegliwość tworzy się na poziomie tego przekazu informacji i siły pól za nią podążającej. Kiedy stworzymy odpowiednie warunki środowiska i pozwolimy na wprowadzenie równowagi do naszego organizmu, problemy zdrowotne nie będą miały ani warunków, ani potrzeby fizycznej manifestacji. Porozumienie i balans podstawowych elementów, z których jesteśmy zbudowani, jest gwarancją zdrowia każdej żywej istoty.

Kapsuła: Sklep

Wrażenia i odczucia Iwony po pobycie w kapsule.

Kapsuła: Film

Wrażenia i odczucia Izabeli i Bożeny po pobycie w kapsule.

Kapsuła: Film

Wrażenia i odczucia Elżbiety po pobycie w kapsule.

Kapsuła: Film

Wrażenia i odczucia Michała i Karoliny po pobycie w kapsule.

Kapsuła: Film

Wrażenia i odczucia Doroty po pobycie w kapsule.

Kapsuła: Film

Wrażenia i odczucia Eli po pobycie w kapsule.

Kapsuła: Film

Gdzie można skorzystać z kapsuły?

BYDGOSZCZ

DOM ZDROWIENIA
UL. WOJSKA POLSKIEGO 59C
KONTKAT 534-995-948

PRZETOCZYNO

MIROSŁAW BACH
NADRZECZNA 22
KONTAKT 505-574-671

KOSZALIN

DOM ZDROWIENIA I BALANSU
UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO 7/2
KONTAKT 726-476-522

GDAŃSK

ALICJA GRUSZKA
UL. HEROSA 11
KONTAKT 518-907-421

Kapsuła: Lista
bottom of page